Κύρια Συστήματα

Πώς να: Εγκαταστήσετε μια βαλβίδα διακοπής νεροχύτη


Δείτε πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε μια βαλβίδα διακοπής ζεστού ή κρύου νερού κάτω από το νεροχύτη σας. Εφαρμόστε στεγανωτικό υδραυλικών εγκαταστάσεων στα σπειρώματα κλεισίματος και συνδέστε το με ένα περικόχλιο από το σωλήνα της βρύσης. Μετρήστε το μήκος του σωλήνα χαλκού που χρειάζεστε για να συνδέσετε τη βαλβίδα διακοπής με τον σύνδεσμο στο δάπεδο. Τελειώστε την εργασία με τη συγκόλληση των δύο αρμών.

Για περισσότερα σχετικά με τις υδραυλικές εγκαταστάσεις, σκεφτείτε:

Πώς να: Εγκαταστήστε ένα νέο νεροχύτη κουζίνας
8 Κοινά Προβλήματα Νερού - και Θεραπεία τους
Κορυφαίες συμβουλές για την αντιμετώπιση της χαμηλής πίεσης του νερού