Διαχείριση της Κατασκευής

Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής


Πόσο καιρό χρειάζονται τα βήματα; Δεν υπάρχουν δύο θέσεις εργασίας οι ίδιες, αλλά εδώ υπάρχουν κάποιες λογικές εκτιμήσεις για το τι θα απαιτηθεί για κάθε στάδιο. Λάβετε όμως υπόψη σας ότι ακόμα και η πιο οργανωμένη δουλειά θα έχει περιστασιακά ήσυχες ημέρες όταν η εργασία είναι σε αναμονή λόγω προγραμματισμού συγκρούσεων, καθυστερήσεων στις παραδόσεις και των υπόλοιπων.

ΒΗΜΑ / ΚΑΘΗΚΟΝ

ΧΡΟΝΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

1.

Θέση θεμελιώδους σταθμού επιθεωρητή

Ημέρα V2

2.

Εκσκαφή και, εάν είναι απαραίτητο, καθαρισμός και αφαίρεση δένδρων

1-2 ημέρες

3.

Εργασίες στήριξης και θεμελίωσης, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου για σκλήρυνση σκυροδέματος, τοποθέτηση κεραμιδιών αποστράγγισης, στεγανοποίηση, οπίσθια πλήρωση κλπ.

2-3 εβδομάδες

4.

Κορνίζα

1-3 εβδομάδες

5.

Στέγες και αναβοσβήνει, εγκατάσταση καμινάδας

1-2 εβδομάδες

6.

Παράθυρο, εγκατάσταση εξωτερικής πόρτας, πλαισιώσει, περιποίηση

2-4 εβδομάδες

7.

Ηλεκτρικά, υδραυλικά, άλλα ακατέργαστα (επικάλυψη με το Βήμα 6) και μόνωση

1-2 εβδομάδες

8.

Τοίχοι και οροφές

2 εβδομάδες

9.

Ολοκλήρωση εργασιών: εσωτερική επένδυση, πόρτες, δάπεδα, ντουλάπια, ζωγραφική, σκηνικά, κλπ.

2-8 εβδομάδες

10.

Λίστα διάτρησης, τελικός έλεγχος κλπ.

1 εβδομάδα