Τείχη & Οροφές

Πώς να: Βρείτε κούτσουρα


Είτε κρεμάτε ράφια είτε σπάζετε μέσα από έναν τοίχο, πρέπει να ξέρετε πού να βρείτε τους τοίχους. Υπάρχουν τρεις τρόποι να βρεθούν καρφιά. Κάποιος, ακούγεται. Θα πρέπει να ακούσετε ένα συμπαγές χτύπημα όταν χτυπάτε ένα καρφί. Δύο, ψάξτε τα νύχια κατά μήκος του τραπεζιού. Συνήθως οδηγούνται σε στάδια. Και τρία, χρησιμοποιήστε μια μαγνητική συσκευή εύρεσης. Θα μηδενιστεί στα νύχια ή τις βίδες που στερεώνουν τον τοίχο στο πείρο.

Για περισσότερα στους τοίχους, σκεφτείτε:

Γρήγορη συμβουλή: Χρήση μεταλλικών δοκών
Ραδιόφωνο: Εντοπισμός καρφιών
Πώς να: Προσδιορίστε ένα τείχος που φέρει το φορτίο