Εργαλεία & Εργαστήριο

Γρήγορη συμβουλή: Χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο


Μια σμίλη είναι ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία στο εργαστήριο, αλλά είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πώς να το χρησιμοποιήσετε. Για παράδειγμα, αφού στρέψετε ένα κατώτατο σημείο για μια άρθρωση πόρτας, χρησιμοποιήστε την επίπεδη πλευρά του καλουπιού για να κόψετε ή να καθαρίσετε τις άκρες της δουλειάς σας. Ή χρησιμοποιήστε την λοξότμητη πλευρά για να καθαρίσετε ή να ισοπεδώσετε μια επιφάνεια χωρίς να απομακρυνθείτε πάρα πολύ κάθε φορά.

Για περισσότερα σχετικά με τα εργαλεία, σκεφτείτε:

Ακονιστήρια
Top 5 συμβουλές αγοράς εργαλείων
Επιλογή βασικών εργαλείων για την επεξεργασία ξύλου