Δάπεδα & Σκάλες

Πώς να: Ανακτήστε ξύλινα δάπεδα


Όταν ανακαινίζετε, αποθηκεύετε και ανακυκλώνετε τα παλιά πατώματα από σκληρό ξύλο για επιδιόρθωση και επισκευή. Χρησιμοποιώντας μια ράβδο περιστροφής σε κάθε καρφί, αφαιρέστε προσεκτικά το χαρτόνι για να ελαχιστοποιήσετε τα σχισίματα και τη ζημιά στο ξύλο. Βγάλτε τα παλιά καρφιά και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε ξανά το δάπεδο ανάλογα με τις ανάγκες, κλιμακώνοντας όλες τις αρθρώσεις. Όταν είναι ανακατασκευασμένο, δεν θα μπορείτε να πείτε πού έγινε η επισκευή.

Για περισσότερα σχετικά με το δάπεδο, σκεφτείτε:

Ξύλο Δάπεδα 101
Γρήγορη συμβουλή: Ανακτημένο ξύλινο δάπεδο
Εγκατάσταση αναπαραγόμενου ξύλινου δαπέδου (VIDEO)