Τείχη & Οροφές

Πώς να: Αφαιρέστε το γύψο


Ακολουθεί ο τρόπος αφαίρεσης του παλαιού γύψου κατά την εκκίνηση ενός έργου αναδιαμόρφωσης. Απομακρύνετε επαγγελματίες από τυχόν παλιές ηλεκτρικές συνδέσεις και σωληνώσεις αερίου. Να φοράτε προστασία ματιών, μάσκα και γάντια. Κατ 'αρχάς, αφαιρέστε το γύψο χρησιμοποιώντας μια επίπεδη ράβδο, στη συνέχεια αφαιρέστε το παλιό πηχάκι με ένα σφυρί. Αφαιρέστε το σοβά και συσφίξτε το πηχάκι για αποτελεσματική απόρριψη.

Για περισσότερα για γύψο, σκεφτείτε:

Επίστρωση παλτών
Πώς να: Ανακατασκευή ενός τείχους με τρία στρώματα γύψο
Το Blueboard και το γύψο προσφέρουν γύψο παλαιού στιλ