Πόρτες και παράθυρα

Πώς να: Αντικαταστήστε Windows Storm


Είναι εύκολο να αντικαταστήσετε παλιά παράθυρα καταιγίδας. Δείτε πώς. Χαλαρώστε όλες τις βίδες και τραβήξτε το παλιό παράθυρο καταιγίδας μακριά από το πλαίσιο του παραθύρου. Ξύστε το παλιό καλαφάκι από το πλαίσιο του παραθύρου για να βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρό και λεία. Εφαρμόστε μια νέα σφαίρα από καλαφάκι στο πλαίσιο και πιέστε το νέο παράθυρο καταιγίδας στη θέση του. Στερεώστε το με βίδες και βεβαιωθείτε ότι όλες οι τρύπες που κρύβονται στον πυθμένα είναι ξεκάθαρες, έτσι ώστε να αποστραγγιστεί το νερό της βροχής.

Για περισσότερα σχετικά με τα παράθυρα, σκεφτείτε:

Πώς να: Επιλέξτε Διαφράγματα Storm
Οδηγός αγοραστή για αντικατάσταση των Windows
Προσιτή εσωτερική θυρίδα παραθύρων Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης